Producten

Biomassa

  • Geschikt als grondstof voor het opwekken van duurzame energie.

Natuurlijke bodemverbeteraar

Geschikt voor:

  • (biologische) akkerbouw
  • graslandvernieuwing
  • bloembollenteelt
  • boomkwekerijen
  • vaste plantenteelt
  • glastuinbouw

 


Riet

  • Geschikt als grondstof voor duurzame energieproducten.

info@grmbv.nl - tel. 06 51 13 73 95 (Jan Kamphorst) - tel. 06 27 47 80 66 (Jan van Wincoop) - fax. 0341 56 20 54