Natuurlijke bodemverbeteraar (Natuurcompost)

Op naar 100% hergebruik van groenafval!


Natuurlijke bodemverbeteraar, oftewel natuurcompost, is een middelgrove compost. Het product wordt vervaardigd uit groenafval. De uitgezeefde fractie van het groenafval (alle niet houtachtige materialen), is een mengsel van natuurlijke materialen zoals riet, blad, takjes, zwarte aarde, snoeiafval, etc. De natuurlijke bodemverbeteraar. Dit product is uitermate geschikt voor (biologische) akkerbouw, graslandvernieuwing, bloembollenteelt, boomkwekerij, vaste plantenteelt en glastuinbouw.


Op deze manier worden alle door Groen Recycling MiddenNederland B.V. ingenomen groene afvalstromen voor 100% verwerkt tot duurzame grondstoffen.


Kenmerken natuurlijke bodemverbeteraar;

 • Veel effectieve organische stof.
 • Droog, rul en goed uitgerijpt product.
 • Bijna geheel vrij van onkruidzaken en ziektekiemen.
 • Constante samenstelling, soortelijk gewicht (direct na verwerking) circa 700 kg per m3.
 • Laag zoutgehalte

 Voordelen natuurlijke bodemverbeteraar;

 • Verbeterd de bodemvruchtbaarheid en vormt een voedingsbuffer.
 • Verbeterd de bodemstructuur, de lucht- en waterhuishouding en bewerkbaarheid.
 • Activeert het bodemleven, verhoogt de weerstand tegen ziekten en plagen.
 • Geleidelijk vrijkomende mineralen en sporenelementen.
 • Eenvoudig verwerkbaar met een breedstrooier.
 • Het hele jaar toepasbaar.

Gebruiksadvies natuurlijke bodemverbeteraar;


Onderhoud; akkerbouw, tuinbouw, vaste plantenteelt;

Eenmaal per twee jaar 20 – 50 ton per hectare opbrengen met een breedstrooier. Vervolgens doorwerken in de bovenste 15 – 20 centimeter grond.


Tuinbouw, vaste plantenteelt, grondverbetering;

50 ton per hectare opbrengen met een breedstrooier. Vervolgens doorwerken in de bovenste 20 centimeter.


Graslandvernieuwing;

100 ton per hectare opbrengen met een breedstrooier. Vervolgens doorwerken in de bovenste 20 centimeter.


Overige bodemsoorten;

Gebruiksadvies natuurlijke bodemverbeteraar voor verbetering van overige bodemsoorten op aanvraag.
 

Voor zowel grote of kleine partijen natuurlijke bodemverbeteraar bent u bij Groen Recycling MiddenNederland B.V. aan het goede adres.


U kunt de natuurlijke bodemverbeteraar laten bezorgen of zelf ophalen in ERMELO. Voor vragen of de bestelling van grote partijen kunt u altijd contact opnemen, of de bestellijst invullen


Bestellijst natuurlijke bodemverbeteraar


info@grmbv.nl - tel. 06 51 13 73 95 (Jan Kamphorst) - tel. 06 27 47 80 66 (Jan van Wincoop) - fax. 0341 56 20 54